צוואה הדדית

צוואה הדדית, מכילה בתוכה למעשה שתי צוואות, של כל אחד מהמצווים, כאשר מתקיים הדדיות בין צוואות אלה. והיא תהיה מתאימה כאשר בני זוג מעוניינים להסדיר במשותף את חלוקת הרכוש המשותף שלהם לאחר מותם. מאפיין בולט של הצוואה ההדדית הוא עיקרון ההסתמכות. כלומר, אין צד אחד יכול לקבוע תנאים בצוואה מבלי להסתמך על חלקו של בן הזוג השני. מדובר בצוואה משותפת אחת, ולא ניתן להתייחס לכל אחד מהחלקים בנפרד. 

עד שנת 2005 לא היה מוסדר מוסד הצוואה ההדדית בחוק, ופתרונות לשאלות שעלו הוסדרו בפסיקה בלבד.

בעקבות כך נגרמו קשיים רבים בהוצאת הצוואה לפועל בעיקר במצבים בהם רק אחד מבני הזוג רצה לשנות את צוואתו לפני או אחרי פטירת בן הזוג השני, תוך פגיעה בעיקרון ההסתמכות. 

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה, והוסף לו ס' 8א שהסדיר את הנושא. ס"ק א' מציג מספר כללים מחייבים: 

8א(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

•    "בני זוג"- אין הכוונה רק לבני זוג נשואים, אלא גם למי שחולקים יחד את חייהם. יש צורך בקשר ארוך, יציב ומתמשך, וכן ששני הצדדים יכירו בקשר ככזה.  

•    עיקרון ההסתמכות שהוזכר לעיל קיבל תוקף חקיקתי מחייב.

•    אין חשיבות אם הצוואות נוסחו במסמך אחד, או בשני מסמכים נפרדים, שניהם מקבלים תוקף משפטי ובלבד שהתקיים עיקרון ההסתמכות. 

ביטול צוואה הדדית

(ב)  לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג –

המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון :

בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון:

בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

          (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

חלקו השני של הסעיף קובע כללים לגבי תרחישים אפשריים לגבי שינוי כלשהו בצוואה, אותם ניתן להפעיל, אלא אם כן הוסכם אחרת בין הצדדים, מראש וכחלק בלתי נפרד מהצוואה:

•    במידה ושני בני הזוג בחיים, ואחד מהצדדים מעוניין לסגת מצוואתו- עליו להודיע על כך בכתב לבן הזוג השני, ומרגע ההודעה הצוואה מאבדת את תוקפה.

•    במידה ואחד מבני הזוג כבר אינו בחיים, הצוואה עדיין לא מומשה, ובן הזוג שעודו בחיים מעוניין לסגת ממנה:

הוא יצטרך להודיע על הסתלקותו מהעיזבון.
כלומר, יוותר על כל חלקו בצוואה, ולא יוכל להעביר את חלקו לילדיו או אחיו. 

במידה והצוואה מומשה: 

יאלץ הצד המבטל להחזיר לעיזבון כל מה שירש, סכומים כספיים, נכסים וכל זכות אחרת. במידה וההשבה כבר אינה אפשרית, תוערך הירושה בשווי כספי, וסכום זה יושב אל העיזבון. 

יתרונות בצוואה הדדית

אין ספק כי היתרון הבולט של צוואה הדדית הוא העובדה כי בשלב מסוים כבר לא ניתן לעשות הפרדה בין הנכסים והממון של בני הזוג, וכל צוואה אינדיבידואלית תהיה מלאכותית ובלתי אפשרית להפרדה. כמו כן, בני הזוג מעוניינים כי לאחר לכתם, לא תגרום חלוקת עיזבונם לשבר בין היורשים, ריבים על רכוש וממון שיובילו לקרעים במשפחה. הצורך הזה חזק במיוחד בהם לבני הזוג יש יורשים מנישואים קודמים, ורק צוואה הדדית תוכל לשמור על האינטרסים של כולם. 

חסרונות בצוואה הדדית

החיסרון במצב הוא כי פעמים רבות משתנים יחסיהם של בני הזוג בצורה דרסטית, במיוחד כאשר נוספים בני זוג חדשים ורכוש משותף גם להם, והצוואה המשותפת כבר אינה תואמת את המציאות. במצבים כאלה האופציה של נסיגה מהצוואה הינה ריאלית ומתבקשת, אבל עלולה לגרור מצבים של חוסר וודאות ובהירות בנוגע לחלוקת הרכוש לאחר מכן. 

למידע נוסף על ביטול צוואה שניתנה באי כשירות של מצוואה לחץ כאן

כדי להימנע ממצבים כאלה, חשוב לקבל ייעוץ משפטי מקצועי אשר יבין את כוונת הצדדים וינסח את הצוואה בצורה ברורה ומדויקת, מבלי להשאיר תרחישים ללא מענה, שיובילו את היורשים להתעסקות משפטית ארוכה ומתישה לאחר פטירת המצווים. 

לקבלת ייעוץ משפטי

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אולי יעניין אותך גם...

הסתלקות מעיזבון

עד מתי ניתן לוותר על חלקי בירושה של אדם קרוב ?
האם הוויתור הוא כללי או ספציפי עבור אדם מסויים ?

לקבלת שיחת יעוץ אישית

ללא התחייבות!

או מלאו את הטופס:

פתח שיחה
1
לשיחה מהירה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי נשמח לעזור בכל בעיה ולענות על כל שאלה...!
Call Now Button