מזונות אישה

מהם מזונות אישה ובאיזה תנאים מגיעים לאישה מזונותיה?

כל עוד בני הזוג נשואים אישה זכאית למזונות מבעלה. עם זאת, התנהגויות מסוימות של האישה, שאין בצידן הצדקה, עלולות לשלול ממנה זכאותה. לשאלת הזכאות יש חשיבות מכרעת, שכן אישה המקבלת מזונות יכולה לנהל מאבק ממושך על חשבון הבעל, ולכפות עליו תנאים, שספק אם היה מסכים להם מלכתחילה. מצד שני, שלילת מזונות מהאישה עלולה לגרור סרבנות גט מצד הבעל והתארכות הליכי הגירושין.

פס"ד אורבוך: האישה זכאית לוותר על זכותה למזונות . חובת הבעל למזונות היא חובה אבסולוטית אך זכותה של האישה למזונות עומדת ביחס ישר להתנהגותה המוסרית. כמו כן, האישה יכולה לבחור אם לשמור על מעשה ידיה ולוותר על המזונות. 

הבעל זכאי לקזז מול הזכות למזונות את הפרות מנכסי מלוג:

מכיוון שאלה עוברים לבעל, האישה יכולה לשמור לעצמה את הפרות מנכסים אלה ולא לדרוש מזונות. אם לאישה נכסים שאינם מניבים פרות לבעל לא עומדת זכות הקיזוז. הקיזוז מתאפשר רק מהכנסה שוטפת.

האם בעל יכול להכריח את אשתו להתחיל לעבוד בכדי שיקבל פטור ממזונות?

בעל אינו רשאי לדרוש מאשתו לצאת לעבוד בכדי לפטור עצמו מחובת מזונות. על פי דין תורה, אין חשיבות ליכולת האישה לעבוד, וסירובה לצאת לעבוד לרוב לא יפגע בזכויותיה.

יחד עם זאת יש לשים לב כי במידה ובית הדין יתרשם כי האישה עזבה את מקום עבודה במכוון ובמטרה להגדיל את סכום מזונותיה, הוא עלול לקזז משיעור המזונות את שווי ההשתכרות לפני הפסקת העבודה. על האישה לקחת בחשבון, כי במקרים רבים, עזיבת מקום העבודה כרוכה באובדן זכויות סוציאליות, קושי במציאת מקום עבודה חילופי בעתיד וכיו"ב, ועל כן אישה המתפטרת לצורכי גירושין עלולה לצאת בהפסד.יש לזכור, כי מדובר בחריג אשר מופעל רק במקרים בהם מתגלה חוסר תום לב, ומוכח כי האישה הפסיקה לעבוד במתכוון לצורך הליכי גירושין. 

באילו מקרים הבעל יכול לקבל פטור מתשלום מזונות אישה?

על פי הדין הדתי, במקרים הבאים יהיה הבעל פטור מתשלום מזונות אישה :

1. האישה אינה מתגוררת עם הבעל כיוון שהיא זו שעזבה את הבית:  בבד"ר:

האישה צריכה להוכיח כי עזיבה מתוך גורם סובייקטיבי שקשור להתנהגות הבעל (מתעלל, מאוס  וכו'). צריכה לגבות את טיעונה בראיות חיצוניות. בבימ"ש לענייני משפחה: צריכה להוכיח כי עזיבתה מוצדקת מבחינה אובייקטיבית. די בעדותה (ראיות במשקל נוצה) כדי לבסס את טענתה (פ"ד מילר). 

2. עוברת על דת:

מתנהגת בצורה לא מוסרית (נראית בחברת גבר זר) עולבת בבעל וכדומה. במידה והגבר לא התייחס להתנהגותה של אשתו ואינו העיר לה על כך, הדבר עשוי לשמש לאישה כטענת הגנה.

3.מעשה כיעור:

מעשי האישה מעלים חשש לזינוי (לדוגמה – אישה אשר שהתה עם גבר זר בבית מלון). התנהגות הבעל אינה רלוונטית אף אם נוהג בצורה דומה. לאישה לא תעמוד טענת הגנה. ביהמ"ש מנסה לצמצם את השימוש בטענה זו . 

4.זינוי:

האישה מאבדת מזונותיה ואף את כתובתה. בד"כ לא מספיקה עדותה של האישה אלא אם כן ניתנה במסגרת חקירה בביהמ"ש. נקבע כי החיוב למזונות במקרה של זינוי נפסק באקט הבגידה עצמו. הבעל לא צריך להוכיח כי בגדה בו פיזית ודי שהוכיח כי הזהיר אותה בפני שני עדים וזו הבינה למה התכוון. אם בכל זאת הבעל מראה כי האישה נכנסה למקום מסתור עם פלוני יהי זכאי לפטור ממזונות.

5. מורדת/מעין מורדת:

אם לאחר שביהמ"ש הזהיר את האישה וזו לאחר 12 חודשים לא "חזרה למוטב" היא מוכרזת כמורדת ומאבדת זכותה למזונותיה, כתובתה ומתנותיה. ייתכן אף תוכרז כמעין מורדת ואז אין תורך להמתין את התקופה הנ"ל והאישה מאבדת את זכאותה למזונות.

6.כאשר האישה מחויבת לקבל גט מבעלה:

אם לאחר קיבעה כזו של בד"ר האישה תסרב לקבל את הגט הבעל יקבל פטור ממזונות (פ"ד כהנא).  


אנו מזכירים שבכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו”ד מומחה לדיני משפחה לפני נקיטת הליך זה, משרדינו ישמח לעמוד לרשותכם גם בעניין כהן זה.

לקבלת ייעוץ משפטי

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אולי יעניין אותך גם...

תביעת אבהות

מתי נדרש לבצע בדיקת אבהות ומתי לא ניתן לבצע בדיקה זו ?

הסתלקות מעיזבון

עד מתי ניתן לוותר על חלקי בירושה של אדם קרוב ?
האם הוויתור הוא כללי או ספציפי עבור אדם מסויים ?

לקבלת שיחת יעוץ אישית

ללא התחייבות!

או מלאו את הטופס:

פתח שיחה
1
לשיחה מהירה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי נשמח לעזור בכל בעיה ולענות על כל שאלה...!
Call Now Button