פרוק חברה

כיצד מפרקים חברה ומתי חייב לפנות לבית המשפט ?

על מנת שחברה תחוסל,  יש צורך בהליך לפרוק החברה.

עצם העובדה שאין פעילות בחברה, או שבעל המניות בחברה אינו בחיים חלילה, לא מביאה לפרוקה של החברה וכל עוד שהחברה לא פורקה, היא ממשיכה להיות חייבת בכל החובות של חברה פעילה, כגון תשלום מס חברות שנתי ומיסים נוספים אשר יכולים להגיע לאלפי שקלים מידי שנה.

יחד עם זאת, במסגרת הליך הפרוק, ניתן לבקש הפחתה של חובות עבר – שטרם שולמו – ובלבד שהמבקש יציג אסמכתאות וראיות לכך שאכן לא היתה פעילות בחברה.
לדוגמה, ככל והתיקים של החברה במע״מ ובמס הכנסה סגורים אז ידרש אישור סגירת תיקים וככל טרם נסגרו, ידרשו המבקשים להציג אישור מרואה החשבון בדבר אי פעילות. 

קיימות שתי דרכים לפרוק חברה : 

1.    פרוק ללא התערבות בית משפט – פרוק מרצון (או על ידי בעלי המניות או על ידי הנושים ובהסכמת ושיתוף הפעולה של בעלי המניות)

2.    פרוק על ידי בית משפט.

פרוק ללא התערבות בית משפט – פרוק מרצון:

כאשר בעלי המניות בחברה מגיעים להחלטה שהחברה צריכה לסיים את דרכה, הם יכולים לפתוח בהליך של פרוק מרצון.

אפשרות נוספת היא, כאשר הנושים מבקשים את פרוק החברה ובעלי המניות מסכימים לבקשה תוך כדי הסדרת חובם לכלל הנושים, בפרוק על ידי נושים, הנושים הם אלו אשר ינהלו ויובילו את הליך הפרוק ולא בעלי המניות.

התהליך עבר שינויים משמעותיים בתקופה האחרונה אשר הפכו את התהליך למהיר יותר ויעיל יותר לחברות קטנות – ומבלי שיהיה צורך להגיש בקשות לבית המשפט המחוזי , אשר לו הסמכות לדון בבקשות אלו.

תנאי לפרוק מרצון הוא – מבחן כושר הפרעון של החברה – אין לחברה חובות שאינה יכולה לשלם!

לכן, במסגרת הליך הפרוק, מוזמנים נושי החברה להגיש את תביעות החוב שלהם ואף להתנגד לבקשת הפרוק.

חברה פרטית אשר תבקש להתפרק מרצון, תעבור את שלבי הפרוק הבאים :

1.    הצהרת כושר פרעון.

2.    כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק (לא נדרש בפרוק חברת יחיד).

3.    כינוס אסיפה סופית ומתן דו״ח מפרק סופי (סד״כ מדובר בעורך הדין אשר מבצע את הפרוק).

4.    ניתן להגיש גם בקשה לטור מאגרה שנתית – ככל והחברה לא היתה פעילה.

בפרוק על ידי הנושים , ההליך הפרוצדוראלי ארוך ומורכב הרבה יותר.

יודגש כי תהליך פרוק החברה מלא במסמכים ובירוקרטיה, ומומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה בדיני חברות ופרוק חברות לצורך הליך זה.

פרוק על ידי בית משפט :

פרוק על ידי בית המשפט הוא הליך יקר יותר, המחייב ליווי משפטי מקצועי וניהול דיונים בבקשות, אך יחד עם זאת, הוא מאפשר למבקש הפרוק לקבל צווים והחלטות אשר יהפכו את ההליך למהיר יותר ויסירו מכשולים להשלמתו. 

בית המשפט המוסמך להורות על הפרוק הוא בית המשפט המחוזי באזור השיפוט בו רשומה החברה.

סעיף 342 ו׳ לחוק החברות קובע את העילות לפירוק בידי בית המשפט :

(1)  החברה קיבלה החלטה מיוחדת על פירוקה בידי בית המשפט;

(2)  החברה לא התחילה בעסקיה בתוך שנה לאחר רישומה, או הפסיקה את עסקיה למשך שנה;

(3)  בית המשפט מצא כי מן הצדק והיושר לפרק את החברה.

 במקרה ויינתן צו פירוק יחולו ההוראות הבאות :

1.    בית המשפט ימנה נאמן לפרוק החברה.

2.    יוקפאו ההליכים נגד החברה – למעט במקרים של עיכוב של מימוש שעבוד נכס המשועבד בשעבוד קבוע, גיבוש שעבוד צף אשר נעשה לפני מתן צו הפירוק, השבת חזקה בנכס מידי החברה לידי בעל הנכס.

בעל מניה או נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנוגעת לזכויותיו בהליכי הפירוק.

הליך זה הוא הליך מורכב הדורש מקצועיות רבה הן מצד מפרקי החברה, אך לא פחות חשוב מצד נושי החברה, לכן מומלץ להיעזר בעו״ד המומחה בדיני חברות אשר ילווה אתכם בהליך זה.

לקבלת ייעוץ משפטי

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אולי יעניין אותך גם...

עמותה

כיצד מקימים עמותה? מי הם חבריה ומהן מוסדותיה?

לקבלת שיחת יעוץ אישית

ללא התחייבות!

או מלאו את הטופס:

פתח שיחה
1
לשיחה מהירה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי נשמח לעזור בכל בעיה ולענות על כל שאלה...!
Call Now Button