חברה לתועלת הציבור

דברים שחשוב לדעת על חברה לתועלת הציבור

מהי חברה לתועלת הציבור ?

סעיף 345 א׳ לחוק החברות קובע מהם התנאים להקמתה של חברה לתועלת הציבור (בראשי תיבות : חל״צ) :

 1. מטרותיה של החל״צ, על פי התקנון, הינן מטרות ציבוריות בלבד.

 2. קיים בתקנון איסור על חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות.

כיצד רושמים חברה לתועלת הציבור?

חברה לתועלת הציבור מחוייבת להירשם ברשם החברות וגם אצל רשם ההקדשות.

בהקמת חברה לתועלת הציבור, מומלץ להיעזר בעורך דין המומחה בדיני תאגידים, בכך להימנע מטעויות ברישום ו/או בתקנון, אשר יכולות לגרור אחריהן עיצומים כספיים מיותרים, לדוגמא – כאשר החברה לא נרשמה כנדרש ו/או לא הגישה תקנון על פי הוראות החוק.

סנקציה נוספת שמוטלת בחוק החברות היא כי במקרה שחברה לתועלת הציבור לא נרשמה בפנקס, יראו בדירקטורים ובמנהלי החברה כמי שהפרו את חובת הזהירות שלהם כלפי החברה, ויהיה ניתן להרים את המסך בין החברה לבין נושאי המשרה בה.

איך יודעים במדובר בחברה לתועל הציבור ?

החוק מחייב לציין בצד שמה, בכל מסמך, שילוט או פרסום היוצא מטעמה, את הסיומת ”חברה לתועלת הציבור“ או ”(חל״צ)“.

מהי מטרה ציבורית ?

מטרה ציבורית תיחשב לכזו רק אם היא מופיעה כאחת המטרות המאושרות כציבוריות ומפורטות בתוספת השנייה לחוק.

על פי החוק אלו המטרות הנחשבות לציבוריות:

 1. איכות הסביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה;
 2. בריאות או הצלת חיים;
 3. דת, מורשת או הנצחה;
 4. הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם;
 5. זכויות אדם;
 6. חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות;
 7. מדע, מחקר או השכלה גבוהה;
 8. ספורט;
 9. עליה, קליטה או התיישבות;
 10. צדקה או סעד;
 11. רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית;
 12. שלטון החוק, משטר, או מינהל ציבורי;
 13. הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות המנויות בתוספת זו. 

האם יש הגבלה על העברת מניות של בעלי מניות בחל״צ ?

בעל מניה בחברה לתועלת הציבור לא יעביר מניה ממניותיו בתמורה אלא אם כן ניתן לכך אישור בית המשפט מראש, לאחר שניתנה לרשם ההקדשות הזדמנות להביע את עמדתו; ואולם, העברת מניות בתמורה לסכום מזערי לא תהיה טעונה אישור כאמור בסעיף זה, ובלבד שבעל המניה דיווח מראש לרשם ההקדשות על העברת המניה כאמור

מניה בחברה לתועלת הציבור אינה ניתנת להורשה, לעיקול או לשעבוד והיא לא תהווה חלק מנכסי בעל המניה העומדים לחלוקה בפירוקו או בהליכי חדלות פירעון החלים לגביו, לפי הענין, ולא תוקנה למפרק או לנאמן, לפי הענין; במות בעל מניה או בפירוקו, יהיה דינה כדין מניה רדומה.

כיצד מפרקים חל״צ ?

בדומה לחברה רגילה, גם חל״מ ניתן לפרק או מרצון או על ידי בית המשפט.

בעת פרוק על ידי בית משפט, בניגוד לפרוק חברה רגילה, הפרוצדורה שונה ומורכבת יותר, בין היתר נדרש מינוי של חוקר אשר מטרתו לבחון האם החל״צ אינה מקיימת את הוראות החוק ו/או אינה מקיימת את הוראות תקנונה.

כשבוחרים בין הקמת חברה / עמותה / חברה לתועלת הציבור נדרש להבין את המשמעויות והדקויות בין סוגי התאגידים הללו ומומלץ להיוועץ ברואה חשבון ועורכי דין הבקיאים בתחום דיני התאגידים.

לקבלת ייעוץ משפטי

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

אולי יעניין אותך גם...

עמותה

כיצד מקימים עמותה? מי הם חבריה ומהן מוסדותיה?

פרוק חברה

כיצד מפרקים חברה ומתי חייב לפנות לבית המשפט ? על

לקבלת שיחת יעוץ אישית

ללא התחייבות!

או מלאו את הטופס:

פתח שיחה
1
לשיחה מהירה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי נשמח לעזור בכל בעיה ולענות על כל שאלה...!
Call Now Button